Photos

Evi Roumani
Stella N.Christou
Panagiotis Kefalas
Eva Giannakopoulou
Eva Giannakopoulou
Poka-Yio
Poka-Yio
Xenia Vitos
Kostis Stafylakis
Kostis Stafylakis
Anna Papathanasiou
Ilias Papailiakis(left), Nicolas Vamvouklis(right)
Andreas Ragnar Kasapis
Christos Giannopoulos (wall), Vasiliki Sifostratoudaki(on desk)
Vasiliki Sifostratoudaki(on desk), Christos Giannopoulos(left), Persefoni Nikolakopoulou(right)
Sofia Kouloukouri(in front), Dionisis Christofilogiannis(back)
Manolis Baboussis(right),

(left)[Kostis Damoulakis, Domna Degaita, Paulo Doda, Pegy Zali, Vasilis Zacharakopoulos, Panagiotis Lianos, Ilias Mokas]
Panajotis Daramaras
Stavroula Kostakou
Stella N.Christou
Vasiliki Sifostratoudaki
Vasiliki Sifostratoudaki(left), Zoi Gaitanidou (center), Kostis Velonis(down)
Panagiotis Kefalas, Vasiliki Sifostratoudaki, Zoi Gaitanidou, Kostis Velonis
Dionisis Christofilogiannis
Persefoni Nikolakopoulou
Persefoni Nikolakopoulou
Kostis Stafylakis
Andreas Ragnar Kasapis(on the wall), Renata Metheniti(floor)
Ilias Papailiakis, Nicolas Vamvouklis, Renata Metheniti
Ilias Papailiakis
Christos Giannopoulos
Christina Dimakogianni
Dionisis Christofilogiannis
Alexandros Tzannis
Advertisement